Idea

Aktywność  wyjście z domu, spotkanie z ludźmi, wspólna refleksja
– zachęcamy do kreatywnego spędzania czasu.


Dialog  zauważamy ludzi wokół i podejmujemy rozmowy ze znajomymi i nieznajomymi.

Działanie  angażujemy się w wartościowe inicjatywy społeczne.

Empatia – pogłębiamy zrozumienie i otwartość na różne osoby i zjawiska.

Inkluzywność  tworzymy przestrzeń otwartą na wszystkich.
Docieramy również tam, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony.


Kreatywność  oglądanie filmów i ich rozważanie otwiera głowę.
Pobudzamy wyobraźnię nie tylko w kontekście kultury, ale także codzienności.


Pasja  filmy, festiwale, dyskusyjne kluby filmowe, rozmowy w kuluarach
– jako element codzienności.


Poza głównym nurtem  interesuje nas głównie kino niekomercyjne, prezentujące wartość artystyczną i społeczną.

Rozrywka  oglądanie filmu to przyjemność, sposób na spędzenie
wolnego czasu i odpoczynek.


Społeczność  łączymy różne środowiska żeby spotkać się wokół filmu.
Tworzymy społeczność na Facebooku dla uczestników i uczestniczek naszych zajęć.


Świadomość  filmy poszerzają horyzonty i zwiększają świadomość o tym,
co dzieje się wokół nas. Chcemy przy ich pomocy lepiej zrozumieć świat.


Wspólnota  uczestnictwo w kulturze jest doświadczeniem wspólnotowym. Umacniamy więzi, które są podstawą zaangażowanego społeczeństwa.

Ludzie przy szpuli filmowej.png
Przyroda.png