O nas

Jesteśmy kulturoznawczyniami i entuzjastkami kina. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Zawodowo związane byłyśmy z produkcją i festiwalami filmowymi oraz różnymi inicjatywami kulturalnymi. W ramach wspólnego spędzania czasu jeździmy na wydarzenia filmowe. Lubimy działać razem, dlatego postanowiłyśmy połączyć nasze mocne strony z dotychczasowym doświadczeniem. Tak powstało „Do zobaczenia”. Stawiamy sobie za cel wspieranie młodej widowni
w pobudzaniu ciekawości świata, wyobraźni, zmysłu estetycznego, a także w czerpaniu przyjemności
z poznawania kinematografii. Poprzez film chcemy uczyć wrażliwości na drugiego człowieka,
na otaczającą nas przyrodę oraz na ważne problemy współczesności.

Zosia Mironiuk i Ola Senn

Niedźwiedź.png